top of page
Topluca (Together) Hareket 

Topluca hareket etmek, topluca tasarlamak, topluca üretmek, birbirinin özelliklerini dikkate alarak, büyük-küçük, hangi kültürel ve sosyo-ekonomik gruptan olursa olsun birlikte üretmek… Oyunlarımızın esasında bu yatıyor; rekabetin
olmadığı, birlikte hareket edilen, konuşulan, karar verilen oyunlar...
Oyunlarda keyif almak tabii ön planda ama aynı zamanda
‘birlikte hareket etmek ’, ‘etkileşim’,‘esneklik’, ‘farklı yönlerden bakmak' ile ilgil deneyim sağlanıyor…
Yetişkinlerin de katılabildiği  çalışmalarda oyunla bu kavramların önemini ve yaşamda uygulama şekillerini aktarıyoruz.

 

bottom of page