top of page

TON TINI TANI

Ton, Tını, Tanı ile sesler, or.renkler, notalar birleşiyor, doğadaki çeşitlilik gibi, insan çeşitliliğigibi, harmoni  oluşuyor. Her istasyonun bir tonu ve tınısı var, hep birlikte ahenk  oluşuyor.
T-istasyonunda tabiattan,tohumdan başlayan yaşam zinciri, doğanın temposu, insan emeği gibi kavramlar ve konu başlıklarıyla değil, farklı dil oyunları,tahmin oyunlarının da olduğu  istasyonda yapılan aktivitelerle ele alınıyor

bottom of page